Taktila/Ledstråksplattor

Tågstation med taktila keramikplattor.

Taktila plattor, eller ledstråks- eller orienteringsplattor, ger riktningsinformation till synskadade. Se vårt stora utbud och ta del av de internationella kraven.

Taktila plattor, eller ledstråks- eller orienteringsplattor, ger riktningsinformation till synskadade. Plattorna är universellt utformade och används för att göra det lättare för blinda och synsvaga att hitta i gatumiljöer och för att öka tillgängligheten för alla. 

Vi har ett stort utbud av taktila plattor som passar i offentliga miljöer, till exempel vid tågstationer eller köpcentrum. 

Se vårt beställningsutbud och läs om de internationella krav som finns för plattorna via länken nedan. 

Casalgrande Padanas katalog om taktila plattor »