KAMPANJ

Konradssons kampanj höst 2018 - vinn kakel och klinker

Kom in och låt oss rita ditt drömbadrum under september så har du chans att vinna material till ett värde av 50.000 kr! Dessutom får du som är med och tävlar 20 % rabatt på ditt köp. Här tar du del av tävlingsreglerna.

 

Tävla i tre enkla steg

  1. Boka tid för badrumsplanering med din butik i Göteborg på 031-86 89 60 eller infogbg@konradssons.com.
  2. Kom in i butiken, sitt ner med din säljare och planera ditt badrum.
  3. Din säljare ritar upp rummet. 3D-ritningen blir ditt tävlingsbidrag.

Och du, bara genom att vara med i tävlingen får du 20 procent rabatt på produkterna i din ritning.

 

Tävlingsregler

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2018-09-01- 2018-09-30 och anordnas av Konradssons Kakel.

Hur tävlar man?
Du deltar i tävlingen genom att boka tid för badrumsplanering under september hos någon av våra butiker i Stockholm, Göteborg, Jönköping eller Malmö – www.konradssons.com/butiker-aterforsaljare/ . Under mötet i butik får du tips och idéer samt en 3D-ritning över ditt badrum – helt kostnadsfritt! Din ritning är ditt tävlingsbidrag.

Vem kan tävla?
Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Konradssons Kakel eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

Vad vinner man?
Ritningen och den prissatta tillhörande offerten som den tävlande får med sig efter mötet i butik är tävlingsbidraget. Vinstsumman som är 50.000 kr kommer att dras av på offerten på det vinnande bidraget. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Hur vinner man?
Alla tävlingsbidrag, dvs badrumsritningar, bedöms av en jury bestående avrepresentanter från Konradssons Kakel. I början av oktober väljer juryn ut det badrum som upplevs som favorit utifrån parametrar som nytänkande lösningar, färgkombinationer, detaljer respektive helhet utifrån ytans unika förutsättningar. Om du utses till vinnare så blir du kontaktad via mail eller telefon senast 5 oktober 2018. Det vinnande bidraget kommer även att publiceras på konradssons.com samt i Konradssons sociala kanaler senast 31 oktober 2018. De tävlande ritade bidragen kan även komma att användas i markandsföringssyfte i diverse marknadskanaler. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnaren kan komma att behöva ange sitt personnummer för att kunna ta del av vinsten på grund av skattemässiga skäl.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag
I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Konradssons Kakels beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Konradssons Kakel förbehåller sig rätten att använda vinnarens badrumsritning i sin marknadsföring med allmänt intresse som laglig grund. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

Hantering av persondata
Genom ditt bidrag godkänner du och garanterar att du uppfyller tävlingsvillkoren. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med framtagningen av din badrumsritning kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. De uppgifter som du lämnar kommer att raderas så snart tävlingen är avslutad och vinsten är utdelad, senast en månad efter tävlingsperiodens slut. Konradssons Kakel kommer inte att lämna ut informationen till en tredje part.

Tryckfel och missförstånd
Konradssons Kakel ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Kontakt
Vid eventuella frågor är du välkommen att maila oss på marknad@konradssons.com.

 

LYCKA TILL!