Natursten

Badrum klätt i Indostone sten svart mosaik.

Direkt från naturen, i princip. Natursten känns levande med sin ibland stora variation mellan plattorna. Den är också känslig och kräver behandling.

Natursten bryts direkt i naturen. Den är alltså ingen fabriksframställd produkt, så som kakel, klinker och granitkeramik är. Eftersom natursten är en naturlig produkt, åldras och slits den också med tiden. Den är känslig och kräver behandling. Vi hjälper gärna till med information kring behandling för just din produkt. Innan du väljer natursten, fråga oss om produkten är lämplig för det användningsområde du tänkt. Typer av natursten kan vara sjösten, skiffer, kalksten och marmor.

 

Sjösten

Sjösten är natursten (oftast marmor), som tumlats med sand och vatten, alternativt kantstötts och blästrats, för ett rustikt utseende.

Skiffer Bergarten skiffer ska inte användas i våtzon, då den kan avge rostutfällningar vid kontakt med vatten.  

Marmor Precis som all typ av natursten är marmor en känslig bergart som kommer att åldras och slitas med tiden.  Det är viktigt att känna till att din marmor kommer att ändras i utseende och se använd ut.

 

Kort om natursten

  • En naturlig produkt (ej fabriksframställd)
  • Kan vara stor variation mellan plattorna i samma serie
  • Slits och åldras med tiden
  • Känslig och kräver behandling
  • Rådfråga oss kring behandling och användningsområde

Till vårt sortiment av natursten »