Färg på fog

Matplats med rött kakel och röd fog.

Fogens färg påverkar slutresultatet i allra högsta grad. Ta del av våra fogtips och gör ett aktivt val av fog utifrån vad du vill uppnå.

Så var kaklet på plats och plattsättaren frågar, vad ska du ha för fog? Ja du… Hmm… Vanlig?

Faktum är att fogen har en väldigt stor påverkan på slutresultatet och är helt klart ett val som bör tänkas igenom ordentligt. Här kommer några grundläggande tips att bära med i beslutsprocessen.

Kontrasterande fog – A och O

Det mest grundläggande att känna till är att en kontrasterande fogfärg framhäver plattan och dess form mer. Det vill säga, har du en mörk fog till en ljus platta, eller tvärtom – en ljus fog till en mörk platta – så blir själva kakelplattan mer framträdande. Att tydligt se plattans form ger mer karaktär åt den kaklade ytan, det ”händer mer”. En fogfärg i liknande färg som plattan gör istället motsatsen för ytan, den blir lugnare.

 

Vita plattor med ljusgrå fog ger en förhållandevis lugn vägg. 

 

Samma rum, fast med svart fog. Resultatet blir hårdare och plattorna framträder tydligare. 

Mycket fog vid mosaik

Vid mosaiker eller mindre plattor blir det mycket fogmönster, vilket gör att fogen i ännu större grad påverkar slutresultatet. Här kan du med fördel välja en aningen mindre kontrasterande fog och ändå framhäva mönstret. Det vill säga, du behöver till exempel inte välja en mörkgrå fog till en vit mosaik för att framhäva plattorna, utan en mellangrå kan göra jobbet lika bra. Faktum är att mosaikplattornas ofta skimrande och skiftande yta blir mer påtaglig med en mer neutral fog.

Fogen är ett cementbaserat material, vilket gör den matt och sträv. En yta med mycket fog ger därför ett bättre halkskydd än en med nästan ingen fog alls. 

 

Med en diskret fog till mosaiken får plattorna mer utrymme att synas. 

En alltför kontrasterande fog till mosaiken kan göra att väggen upplevs rörig.

 

Stora plattor – diskret fog

Ofta faller valet på stora plattor för att man vill åt ett lugn i rummet. Det är heller inte ovanligt att stora plattor är rektifierade, vilket innebär att plattorna har en skarp kant, med utgångspunkt i att det ska vara så smal fog som möjligt. Det är därför ofta klokt att välja en icke kontrasterande fogfärg till stora plattor. Till svarta stenliknande plattor fungerar ofta en mörkgrå fog bättre än en svart. Detta för att stenmönstret i den ”svarta” plattan gör att plattan kanske egentligen inte är helt svart. 

Testa gärna att hålla din svarta platta mot något som du vet verkligen är 100 procent svart. Då ser du om din platta kanske egentligen är mörkgrå. Detsamma gäller med en vit platta, håll den mot något kritvitt, så ser du om din platta går åt det gula, grå eller kanske rosa hållet.

 

Stora 60x60-plattor med fogfärg i liknande kulör.

 

En mer kontrasterande fogfärg "stör" känslan av ett enhetligt golv som ofta vill uppnås med större plattor.

 

Vit och svart fog

Det kan vara bra att tänka på att både vit och svart fog kan upplevas som smutsigare än en grå kulör. Genom att impregnera dina fogar håller de sig fräscha längre.

Tänk på att kontrastnivån mellan fog och färg avgör hur du upplever färgnyansen. Det vill säga, en mörkgrå fog kan upplevas som svart till en vit platta eller en ljusgrå kan upplevas som vit till en svart platta. Kanske kan du på så vis undvika vit eller svart fog, om du önskar det.

 

Mönstrade plattor

Vid mönstrade plattor är det oftast klokt att välja en fogfärg som stämmer så bra överrens med bakgrundskulören som möjligt. På så vis tonar du ner fogen och undviker att den tar över och stör i mönstret. Arbetar du med olika färger på plattorna, till exempel schackrutigt, är det bästa att välja en fogfärg som ligger mittemellan de både konstraterande plattorna.

 

En ljusgrå fog till dessa plattor som har en ljus botten gör att det större mönstret som plattorna skapar inte störs för mycket. 

 

Här provade vi att rita med mörkare fog istället och känslan av mönstret blir inte lika enhetlig som i ovanstående bild.

Färgad fog för fler än den vågade

Tänk utanför boxen. Det finns många fler fogfärger än de i gråskalan. Och man behöver inte vara extrem och välja en knallrosa till det svarta kaklet om man inte vill. Kanske är det en marinblå som blir snyggast till dina ljusblå plattor? En brun till dina gula? Eller varför inte en beige till dina varmvita? Man kan också prova att plocka upp en annan färg från rummet i fogen och skapa en enhetlig känsla i rummet. 

 

Här går bastuns ljusa träfärg igen i fogen. Ett enkelt sätt att skapa en röd tråd och en fin effekt. 

 

Här har den gula målade färgen på väggarna plockats upp och använts både till de röda golvplattorna och de blå väggplattorna. 

 

Lycka till med ditt val!

 

De flesta av ovanstående bilder är ritade i vårt 3D-ritningstjänst Blueprint.