Fog

Närbild olika färger på fog.

Färgen på fogen spelar roll.

Fogen är en cementbaserad produkt, där man tillsätter färgpigment för olika nyanser och färger. För att få rätt färg på fogar och undvika flammighet är det väldigt viktigt att blanda fogen exakt enligt instruktion. Tvätta inte med för blöt svamp; då kan du tvätta bort färgpigment och flammighet kan uppstå. 

Det finns många färger på fog och även till exempel glittrig. Mörk fog till vitt kakel ger en industriell känsla. Till mosaik kan effekten av många små plattor framhävas eller döljas beroende på om du väljer en annan eller en liknande nyans på fogen.

Utvecklingen av vita fogar har på senare år varit stor och de behåller sin vithet mycket bättre idag än de gjorde förr. En kritvit blir dock mer smutskänslig och kräver noggrannare rengöring. Tänk också på att en vit fog till en vit platta kan få plattan att framstå som mer gul, grå eller rosa, beroende på ton. För att undvika detta kan du ta hem provplattor och placera dem mot något kritvitt, i rätt belysning.