6990 betodeck 25kg

Särskilt lämplig till reparation och glattspackling av simmbassänger, utomhus terrasser och balkonger
Till industriella miljöer
Skikttjocklek max. 40 mm
Lågalkalisk cementbaserad plastförstärkt spackel/reparationsmassa. Användas i hårt belastade områden som terrasser, balkonger, simbassänger och trappor utomhus, och i utrymmen med risk för alkalikisel reaktion med traditionella produkter.

6990 BETODECK 25KG

Art nr:

MI699001

Hitta närmaste butik Priskoder