Neutral Silicone 11 White

Weber neutral silicone är en högelastisk alkoxybaserad silikonfogmassa för in- och utvändigt bruk

Antimögelbehandlad för användning i våtrum.
Har god vidhäftning mot kakel, klinker, trä, glas, plast, metall (ej koppar), betong, målade ytor utan förbehandling med primer.
Neutral silicone är fukthärdande vilket innebär att den reagerar med fukt i luft och material. Det innebär också att fogen härdar och bildar skinn snabbare när det är hög luftfuktighet (sommar och höst) än när luften är torr (vinter).
weber neutral silicone rekommenderas inte till akvarier, marmor, natursten, tegel samt vid fogning under vatten

NEUTRAL SILICONE 11 WHITE

Art nr:

27302

Hitta närmaste butik Priskoder