Weber Classic Grout 15 Concrete 15KG

Cementbaserad normaltorkande smuts- och vattenavvisande fogmassa

För fogning av glaserade och oglaserade porösa keramiska plattor på vägg.
Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel, som kan ge upphov till alkalikiselreaktioner.
Vid fogning av natursten som ofta suger ojämt rekommenderar vi rapid grout, det gäller främst vid mörka kulörer. Då det annars finns risk för missfärgning i kanterna.
Optimerad för användning på vägg i torra och våta utrymmen men kan även användas utomhus, ovan träbjälklag och på golv med golvvärme.
Fogbredd 1-8 mm.
Vid fogning av lågabsorberande plattor typ granitkeramik rekommenderar vi rapid grout.

WEBER CLASSIC GROUT 15 CONCRETE 15KG

Art nr:

27247

Hitta närmaste butik Priskoder