Weber Rapid Grout 15 Concrete 15KG

Cementbaserad snabbhärdande och kraftigt vattenavvisande fogmassa.

För fogning av täta keramiska plattor typ granitkeramik.
Produkten är polymerförstärkt vilket ger slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter.
Extra lämplig till natursten och glasmosaik.
För fogbredd 0,5 - 20 mm. Kan användas inom- och utomhus.
Rapid grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning
Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel, som kan ge upphov till alkalikiselreaktioner.
Speciellt lämplig som allroundfog i krävande miljöer, ovan träbjälklag, på golv med golvvärme, offentliga lokaler samt vid utvändig fogning.

WEBER RAPID GROUT 15 CONCRETE 15KG

Art nr:

2736

Hitta närmaste butik Priskoder