Planmix 20 20kg

Självutjämnande golvspackel

• För betong, avjämningsskikt och täta underlag
• För finavjämning och planspackling av golv
• Som ytskikt på lager- och industrigolv
• För användning inomhus
• Vid renovering och nybygg
• Goda flytegenskaper i tunna skikt
• Snabb torktid
• För uppbyggnad av elburen golvvärme
• Skikttjocklek från 1 – 20 mm

Hitta närmaste butik Priskoder