Planmix 50 LD 20 kg

Dammreducerad avjämningsmassa

• För betong, klinker eller träbaserade skivor
• För avjämning och planspackling på undergolv
• Dammreducerad avjämningsmassa - less dust
• Inomhus i torra och våta utrymmen
• Mycket lämpligt vid renovering
• För uppbyggnad av värmegolv
• Skikttjocklek från 2 – 50 mm

Hitta närmaste butik Priskoder