Planmix 60 20 kg

Självutjämnande fiberförstärkt avjämningsmassa

• För betong, klinker eller träbaserade skivor
• För avjämning och planspackling på undergolv
• Inomhus i torra och våta utrymmen
• Snabbhärdande
• Ideal för golvlutning i utrymmen med
väggnära golvbrunnar
• Rekommenderas till värmegolv
• Skikttjocklek från 5 - 60 mm

Hitta närmaste butik Priskoder