Värmegolvspackel 644 DR 20 kg

Dammreducerad fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv.

Floor 644 Värmegolvspackel DR rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning i inomhusmiljö.
Kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv.
Materialet har ett brett användningsområde speciellt lämpat för läggning på krävande underlag såsom
brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta.
Skikttjocklek 4-50 mm

VÄRMEGOLVSPACKEL 644 DR 20 KG

Art nr:

2808

Hitta närmaste butik Priskoder