Floor 4040 Combi Rapid 15 kg

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens

Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.
Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor
inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan
härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

FLOOR 4040 COMBI RAPID 15 KG

Art nr:

2761

Hitta närmaste butik Priskoder