Planmix S12 Rapid 5 kg

Byggbar reparationsspackelmassa

• Till reparation av ojämnheter och till uppbyggnad av fall
• Till underlag av betong, keramik och trä
• Inomhus i torra och våta utrymmen
• Lätt bearbetad på vägg och golv
• Variabel inställning av konsistens
• Gångbar efter 1 timme
• Beläggningsklar efter 2 timmar
• Drygt
• Skikttjocklek, min upp till 12 mm

Hitta närmaste butik Priskoder