Planmix S8 20kg

Byggbar reparationsspackelmassa

• Till finnspackling och reparation av ojämnheter
• Till fasta underlag t.ex. betong, keramik och trä
• Vid tjocklek över 3 mm kan tillsättas extra sand.
• Inomhus till väggar och golv
• I torra och våta utrymmen
• Lätt bearbetad, god konsistens
• Utan primer på betongunderlag
• Beläggningsklar efter 2 timmar
• Skikttjocklek från 0 - 8 mm

Hitta närmaste butik Priskoder