Grönt Kakelval

Grönt Kakelval - Konradssons Kakel

GKV – Konradssons miljögodkända keramiksortiment

Det ska vara enkelt att göra miljömedvetna kakelval. I vårt miljögodkända sortiment är samtliga golv- och väggplattor godkända av Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanens Husproduktportal. Du får också direkt tillgång till erforderlig miljödokumentation.

I ett projekt ska plattan som efterfrågas vara godkänd av Basta. I ett annat ska den vara godkänd av Sunda Hus. Känner du igen dig? I en verklighet där tidsbrist är ett faktum vill vi som företag göra vad vi kan för att underlätta för dig som är beställare, föreskrivare och utförare. Det ska helt enkelt vara enkelt att välja miljögodkänd keramik.

– Kvalitet och estetik är givetvis betydelsefulla aspekter när det kommer till att välja kakel och klinker, men miljöcertifieringar och bedömningar blir allt viktigare i valet av byggmaterial. För att tillgodose den ökade efterfrågan av dessa produkter samt inte minst för att förenkla arbetsprocesserna, vill vi framhålla vårt koncept av miljögodkänd keramik, säger Simon Blad, försäljningschef. 

Produkterna finns också uppmärkta i vår sortimentskatalog med en GKV-symbol.

Vill du beställa provpärm? Vänligen kontakta någon av våra säljare.