PEI-tabell

Klinker Acustico vit i hall.

Beständighet mot nötning hos glaserade keramiska plattor.

Följande klassifikationer är baserade på överenskommelse mellan europeiska tillverkare och installatörer av keramiska plattor. Laboratorieprov för mätning av nötningsbeständighet görs enligt PEI metoden (Porcelain Enamel Institute) och/eller MCC metoden.

PEI 1

Lätt gångtrafik, bostäder. 

Plattor lämpliga för golvytor u bostadsutrymmen, som beträds med bara fötter och/eller mjuka skor. Till exempel badrum, toaletter, sovrum etc.

PEI 2

Måttlig gångtrafik, bostäder. 

Plattor för golvytor i bostäder så som kök och ytor i direkt anslutning till entréer. 

PEI 3

Gångtrafik bostäder.

Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden. 

PEI 4

Golvytor inom- och utomhus som beträds av normal gångtrafik med en del repande smuts, med svårare förhållandena än exemplen i klass 3. Till exempel entréer, storkök, hotell, utställningshallar och saluhallar. 

PEI 5

Golvytor inom- och utomhus som utsätts för tung gångtrafik under långa perioder med en del repande smuts, med de svåraste förhållandena som glaserade plattor är lämpliga för. Till exempel allmänna ytor, såsom köpcenter, flygterminaler, hotellfoajéer och trottoarer.