Vårt miljöarbete

Konradssons Kakel, serie Maiolica på stafli vid sjö.

Miljö- och kvalitetspolicy, ISO-certifierade, byggvarudeklarationer och våra leverantörers miljöarbete. Här kan du ta del av hur vi på Konradssons Kakel arbetar för en bättre miljö.

Keramik är ett miljövänligt material. Det är lergods eller stengods, som bränns till keramik, eller sten om man så vill. Keramik är ett näst intill outslitligt material som används både som slityta och utsmyckning sedan flera tusen år tillbaka i tiden. 

Här kan du läsa mer om materialet som sådant och de olika typerna av keramiska produkter »

 

Konradssons miljö- och kvalitetspolicy

Konradssons Kakel ska bidra till en hållbar miljöutveckling genom att fortlöpande ta hänsyn till miljön i verksamheten. Vår miljö- och kvalitetspolicy håller oss på rätt kurs, och hjälper oss att, förutom att följa gällande lagar och regler, även ständigt förbättra både vårt faktiska miljöarbete och vårt förebyggande miljöarbete.

Se hela Konradssons miljö- och kvalitetspolicy »

 

Vi är ISO-certifierade

Konradssons Kakel är kvalitets- och miljöcertifierade genom Svensk Certifiering, ISO 9001 och ISO 14001. I och med dessa båda certifieringar visar vi att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi är stolta över att vara ett av de första företagen i branschen som blir certifierade enligt Svensk Certifierings höga standard. 

 

Byggvarudeklaration på webben

De flesta av våra produkter är byggvarubedömda. Deklarationerna hittar du vid respektive produkt på vår webb. Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss. 

 

Miljötänk hos våra leverantörer

Idag är det en självklarhet att välja leverantörer som är miljömedvetna. Flertalet av våra leverantörer har någon form av miljöcertifiering. De arbetar till exempel med återvinning i sina produktionsprocesser i form av att vatten återvinns i slutna system, samt med produktionsbortfall i form av att kross återvinns till ny keramik till vissa kvaliteter. Att några av våra leverantörer även har tagit arbetet för en bättre miljö ännu ett steg längre är något vi värderar högt. 

  • Mosa är Cradle to cradle-certifierade på silvernivå. Läs mer om detta här »
  • Casalgrande Padanas bioaktiva keramik är en miljövänlig produkt som självständigt arbetar med naturen och skapar processer positiva för naturen. Läs mer om detta här »
  • Vår sättmedelleverantör Alfix miljöarbete har bland annat tilldelats diplom av Green Network för en extraordinär insats för miljömässig bärkraftighet. Läs mer om detta här »