Kakel är bränd konst som varar

Klinkergolv i stort öppet rum med pelare och lakan på tork.

Som tradition är kakel odödligt och nära sammankopplat med vår kulturella evolution – från grotta till storstad. Som material är kakel näst intill outslitligt, och det är därför det i alla tider kommit till användning både som slityta och utsmyckning där de estetiska kraven är höga.

Keramik- och kakelproduktion är inget annat än "stentillverkning". Stoneware heter det ju på engelska. Det som tar miljontals år för naturen att skapa gör Konradssons leverantörer på några timmar i brännugnen. Dessutom går "stenarna" att forma och masstillverka i det oändliga.

Och det var som slitstarkt alternativ till att hugga ut former och mönster direkt i sten kakeltillverkningen kom i gång. I det antika Grekland och Rom var byggnadernas vita marmor alltid målad i starka färger, vilket vi ofta glömmer. Med det glaserade kaklet får vi både färg och form i ett byggnadsmaterial.

Kakel åldras med stil och värdighet. Står över kortsiktiga trender och blir en del av byggnaden själ. Ett hårt material, som tillför många mjuka värden.

Våga mer!

  • Färg är energi, det finns mer än bara svart, grått och vitt kakel.
  • Fogen är en del av helheten – kontrast eller matcha?
  • Låt huset vara med och bestämma stilen.
  • Blanda former, ytor och färger.
  • Komplettera med tysta, mjuka textilier.