Sätta kakel och klinker

Serien Tone - blankt kakel i matta färger.

Att sätta kakel eller klinker behöver inte alls vara särskilt svårt. Innan du sätter igång kan det ändå vara bra att känna till lite grundläggande information om underlaget - så att du uppnår ett riktigt proffsigt och snyggt resultat. Ta också del av vår steg för steg-guide om hur du sätter kakel eller klinker i ditt kök.

Underlag

Keramiska plattor ger en styv beklädnad. För ett bra resultat är det därför nödvändigt att underlaget är fast och stabilt. Våtrum, till exempel badrum, förses med tätskikt (VT). Andra rum, till exempel kök, utförs med vattenavvisande skikt (VA). Underlag ska även vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10° C.

Golvfall mot golvavlopp skall utformas i underlaget och förekomma i sådana delar av utrymmet som kan bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Golvlutning skall vara minst 1:100. På golvytor under badkar och kring golvavlopp skall dock lutningen vara minst 1:50.

Enligt erfarenhet skall skivor av trä inte användas som underlag för keramiska väggbeklädnader.

Vägg

(Har du annat underlag än vad som anges nedan, kontakta din återförsäljare innan du startar ditt arbete.) Gipsskivor skall vara monterade enligt gipsskivstillverkarens anvisningar. Ett lag 13 mm standardgips monterad på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två lag 13 mm gips på reglar med 600 mm centrumavstånd. Ytan skall före plattsättning vara ren, torr och fri från damm.

Lättbetong skall spacklas, alternativt putsas, enligt lättbetongtillverkarens anvisningar. Betong skall vara minst en månad gammal och gjuten mot slät form. Eventuell cementhud skall avlägsnas. Puts skall vara brädriven slätputs. OBS! För våtutrymmen gäller att skivmaterialet är av icke fuktkänsligt material, mer information finns i BBV:s branschregler.

Golv

Golvspånskiva skall vara 22 mm och upplagd på stöd med max 300 mm centrum- avstånd, och limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar att alltid lägga gipsskiva över spånskivan.

OBS! För våtutrymmen ska spackel alltid läggas ovanpå skivmaterialet, mer information finns i BBV:s branschregler

OBS! Läs alltid den information och vägledning som finns på förpackning.

 

Sätta kakel i köket Guide - lär dig kakla  ditt kök med Konradssons fem enkla steg

Steg 1

a. Mät längden på köket. Se till att inte få för små passbitar i hörnen.
b. Kontrollera att köksbänken är i våg.
c. Sätt en eller två plattrader bakom spis.

Bild som visar hur du bäst mäter ditt kök inför sättning av kakel.

Steg 2

Dra ut fästmassan på underlaget. Tandstorleken på spackeln är beroende av plattans storlek. Läs alltid instruktionerna noga för hur man blandar fästmassan.

Bild som visar hur du spacklar kök inför sättning av kakel.

Steg 3

Montera plattorna med en vridande rörelse. Använd kryss eller kakelsnöre för att få rätt avstånd mellan plattorna. Fäst gärna en bräda som stöd för raden bakom spisen.

Bild som visar hur du sätter kakel i ditt kök.

Steg 4

Nu är det dags för att foga. Dra ut fogmassan diagonalt över plattorna. Läs alltid instruktionerna noga för hur man blandar fogen.

Bild som visar hur du fogar kakel i kök.

Steg 5

Foga med silikon längs diskbänken och i hörn. Maskera längs med kanterna med maskeringstejp. Släta till fogen med ett finger doppat i såpvatten eller diskmedel. Dra bort maskeringstejpen innan silikonen hinner torka.

Bild som visar hur du fogar med silikon i kök.