Hållbarhet – den viktigaste trenden i inredningsvärlden

Publicerad: May 2017  |  Skrivet av: Annika Runnérus

Idag tänkte jag att jag skulle skriva om några rader om något som det verkligen talas och skrivs mycket om idag, om något som glädjande nog tar ett stort fokus i inredningsvärlden, nämligen hållbarhet. Vi, precis som alla andra företag, har ett ansvar för vår miljö och vårt samhälles utveckling.

En hållbar utveckling handlar om att kunna tillfredsställa dagens behov, utan att behöva äventyra kommande generationers möjlighet att göra detsamma. Att arbeta för detta kan naturligtvis ske på många olika sätt. Som företag inom handeln handlar det till mångt om mycket om själva produkten vi säljer, om villkoren under vilka den tagits fram och om tillverkningsprocesserna.

Kakel och klinker är i sig självt ett hållbart material, sprunget direkt från naturen. Det vill säga, det håller i många, många år. Vilket i sig är positivt för miljön. För oss på Konradssons är det dessutom viktigt att arbeta med leverantörer som är miljömedvetna. Flertalet av våra leverantörer har någon form av miljöcertifiering. De arbetar till exempel med återvinning i sina produktionsprocesser i form av att vatten återvinns i slutna system, samt med produktionsbortfall i form av att kross återvinns till ny keramik till vissa kvaliteter.

Vi hoppas att vi med detta arbetssätt, samt med annat som vi gör, kan hjälpa till att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle.