Byggskedet

Klinker Keramos på golv.

I samband med att dina plattor läggs, i själva byggskedet, kan de behöva rengöras eller behandlas. Här lär du dig vad dina plattor behöver för att bli rena.

Rengöring i samband med fogningNär din fogning är klar och avtvättad kan ibland ett tunt lager av så kallad fogdimma ligga kvar på plattornas yta.

Granitkermaik och andra oglaserade, mattglaserade, eller tätsintrade plattorOm du har oglaserade, mattglaserade eller tätsintrade plattor, det vill säga plattor med låg vattenabsorption, till exempel granitkeramik, bör fogdimman tvättas bort. Annars riskerar smuts att fastna på plattornas yta, vilket försvårar skötseln.

Använd en sur produkt, typ ”Klinkerrent” eller likvärdig.  Tänk på att vattenmätta fogarna före rengöring. Det vill säga, blöt upp fogarna med rent vatten så att de inte har möjlighet att suga åt sig av det smutsiga vattnet i samband med rengöringen, eller eventuellt blekas eller påverkas i färg av rengöringsmedlet.

Skölj rent plattor och fogar med rent vatten efteråt.


Efterbehandling av plattorNatursten och andra oglaserade, ej tätsintrade plattorOglaserade, ej tätsintrade keramiska plattor, det vill säga mer porösa plattor med högre vattenabsorption, till exempel natursten, som ligger i torra utrymmen kan efter noggrann rengöring efterbehandlas med klinkerolja eller speciella polishprodukter avsedda för dessa plattor. Detta skyddar till viss del vatten och smuts från att tränga in i ytan, vilket gör plattorna lättare att städa och rengöra.

Obs! Plattorna får en djupare lyster och en något mörkare färgton vid rengöring med polishprodukter och klinkerolja. Vi rekommenderar att du alltid stämmer av med oss på Konradssons eller din återförsäljare vad just dina plattor behöver för rengöringsprodukt. Testa också alltid på en mindre yta först för att säkerställa att dina plattor inte påverkas negativt.

Granitkermaik, glaserade plattor och andra tätsintrade plattorTätsintrade plattor, det vill säga plattor med låg vattenabsorption, under cirka 0.5 %, (till exempel granitkeramik) eller glaserade plattor ska inte efterbehandlas. Polerade granitkeramikplattor, speciellt ljusa färger, kan dock behöva en ytbehandling efter fogning. För detta finns speciella impregneringsprodukter.

TerracottaplattorTerracottaplattor ska i regel efterbehandlas. Följ tillverkarens anvisningar som ofta innebär impregnering och därefter behandling med flytande vaxprodukt. Tänk på att plattor som har vattenmättats inför fogningen (blötts ner med rent vatten för att inte påverkas negativt av fogmassan under själva fogningsprocessen) behöver torka två till tre veckor innan efterbehandlingen kan göras.

Bonvaxer och andra produkterAnvänd aldrig bonvaxer eller andra produkter som inte är avsedda för keramiska plattor.