Fläckborttagning

Mosaik Metaleza i kök.

Enstaka fläckar kan ibland kräva särskild behandling. Lär dig det rätta tillvägagångssättet och skydda dina plattor mot felaktigt slitage.

För att undvika bestående fläckar bör du torka spill och läckage så snart som möjligt. Tänk på att starka rengöringsmedel kan skada den keramiska beläggningen och du bör därför alltid prova rengöringseffekten först på en liten, undanskymd yta. Börja med att en väl utspädd lösning för att sedan öka koncentrationen succesivt vid behov.

Kontakta oss på Konradssons eller våra återförsäljare för råd om hur du tar bort just din typ av fläck.