Löpande underhåll

Mönstrat kakel Maiolica i badrum.

Olika material kräver olika rengöringsprodukter. Var noga med att välja rätt, för att inte skada eller förändra dina plattor. Beroende på mängd smuts behöver rengöringen anpassas. För dagligt damm med mera räcker oftast torrmoppning av golv eller en mjuk trasa med vatten på väggar.

Natursten och andra oglaserade, ej tätsintrade plattor

Denna typ av produkter är de enda vi rekommenderar ett fetare rengöringsmedel till, så som såpa. Blanda med vatten och skura normalt en gång i veckan. Var medveten om att denna rengöring på sikt ger en svagt glansig, skyddande yta. För att göra golven mer lättstädade kan denna effekt påskyndas genom behandling med så kallad klinkerolja. Den går ner i porerna, utan att lägga sig som en hinna på ytan. Denna behandling kan upprepas vid behov (vanligen cirka två till tre gånger per år).

Svårare fläckar, som inte försvinner med såplösning, kan tas bort med alkaliskt eller surt rengöringsmedel.

Mycket porösa, oglaserade, så kallade Cottonplattor, måste impregneras med en för ändamålet avsedd produkt, så vida de inte redan är impregnerade vid tillverkning.


Kakel, granitkeramik, glaserade och andra tätsintrade plattorRengör med vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel, till exempel Allrengöring. Använd aldrig fetare rengöringsmedel, som såpa, då den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta som smuts lätt kan fastna i.

Eventuella kalkstänk kan lösas upp med ett så kallat kalkborttagningsmedel (svag syra), som sedan sköljs av och torkas torrt. Tänk på att kakelplattor med dekor kan missfärgas av syra. De kan även repas vid användning av sträva svampar.

FogarFogar smutsas lätt, på grund av porositeten. För dessa kan en skursvamp eller skurborste behövas, tillsammans med ett alkaliskt rengöringsmedel.

Cementbundna fogar kan i våtutrymmen med dålig ventilation, ibland få en beläggning som oftast är någon form av mögel.

Regelbunden rengöring med alkaliskt rengöringsmedel, samt god ventilation minimerar risken för mögeltillväxt. Om den ändå uppstått kan den tas bort med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel, typ Klorin, i kombination med kraftig borstning.

Även mjukfogar kan drabbas av mögel. Torka rent dem från smuts för att undvika detta.

Plattor med strukturerad yta, för våta utrymmenTill våta utrymmen räknas till exempel badanläggningar, storkök och livsmedelsindustrier. Samtliga nämnda plattyper för golv kan förekomma i våta miljöer. Oftast har de dock en strukturerad yta för att ge ett visst halkskydd. Det innebär samtidigt att plattorna blir svårare att hålla rena.

Ett effektivt sätt att rengöra sådana plattor är behandling med högtrycksspruta. Trycket i sprutan bör inte överstiga 5 MPa (50 bar). Vid högre tryck finns risk att fogarna skadas genom erosion.

Munstycket ska vinklas cirka 45grader och hållas ungefär 20 centimeter från golvytan. Om alkaliskt rengöringsmedel används bör detta spridas ut på golvet i torrt tillstånd. Sura rengöringsmedel måste däremot spridas på redan fuktiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.